Annons infördes i Bohusläningen den 13 augusti och i samband med det sändes en enkät ut till samtliga partier i Uddevalla kommun. Svar på enkäten begärdes in i god tid före valet. Svaren publicerades i Bohusläningen den 9 september. Samtliga partier svarade JA på ställda frågor. S och KD önskade kommentera svaren. Kommentarerna följer nedan:


Önskad kommentar från S, till svaret på fråga 1. (Stefan Skoglund)

 

För att syresättningen skall fungera behöver syrerikt vatten pumpas ned till de syrefattiga områdena. Den bästa lösningen är att det renade vattnet ifrån reningsverket dras ut i Byfjorden via rör och pumpas ut. Pumpstationen kan komma före rördragningen från reningsverket som ansluts senare men kan under tiden pumpa ned syrerikt ytvatten för att få samma effekt. Att pumpstationen kommer före rördragningen kan bero på att den delen i investeringen går lättare att genomföra än anslutningsledningen från reningsverket pga tillstånd mm. För en mer permanent lösning ansluts i så fall reningsverkets vatten senare.

 

Önskad kommentar från KD: till svaret på fråga 3 (David Sahlsten)

 

Ja, dock ser vi gärna att möjligheten till medfinansiering söks även på annat håll då vi anser att det är viktigt att hushålla med skattemedel i största möjliga mån.