Styrelse för Byfjordens Framtid

Ledamöter


Lars Bäckström, tillika ordförande i styrelsen

070-5239880

pellaslars@gmail.com


Thomas Ericson

070-3228793

thomas.och.elsy.ericson@telia.com


Lars-Olof Axelsson

070-5330887

lars-olof@fjordtorsk.se


Inge Bäckström

070-5479411

inge@haldurab.se


Suppleanter


Sofia Stengavel

073-6287075

sofia.stengavel@uddevalla.se


Sten-Åke Lyngstam

076-5874672

stenake.lyngstam@gmail.com