Projekt Fjordtorsk, fjordtorsk.se

Västerhavets Vattenmyndighet, vattenmyndigheterna.se

Havs- och  vattenmyndigheten, www.havochvatten.se

Västra Götalandsregionens maritima kluster, maritimaklustret.se

Göteborgs Universitet och dess portal Havet, GU.se

Sveriges Lantbruksuniversitet, inst. för akvatiska resurser, SLU Aqua, D i Lysekil, slu.se

Projekt 8+fjordar, 8fjordar.se

Bäveåns vattenråd, mer info


Vattenrådet för Bohuskusten, vattenradivast.se

Uddevalla kommun, uddevalla.se

Portalen Havet, havet.nu