Uddevalla 12 december 2023

 

Till partiernas företrädare i Uddevalla kommunstyrelse.


Stiftelsens Byfjordens Framtid, vill med detta brev tacka dig och övriga i kommunstyrelsen för ert eniga beslut tisdagen den 29 november 2023, att teckna överenskommelse om IOP, Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Stiftelsen Byfjordens Framtid, om syresättning av Byfjorden.

Vi kommer att göra allt för att fullfölja överenskommelsen, med sikte på att återskapa och bevara en frisk fjord. Vi avser att sätta igång det praktiska så snart det är möjligt.

Det är vår tro att ni genom ert beslut bidragit till att skapa ett exempel som kan komma att inspirera andra till att göra praktisk verklighet av arbetet för att nå det nationella miljömålet Hav i Balans.

 

För Stiftelsens Byfjordens Framtid

 

Lars Bäckström

pellaslars@gmail.com

Kongressgatan 3, 451 45 Uddevalla

070 523 98 80