En kort resumé av det senaste som händer i vårt projekt. Den 16 maj 2023

Vi arbetar just nu intensivt med att få med vårt syresättningsprojekt av havsbotten i Byfjorden. Vi finns fortfarande med i Uddevalla kommuns budgetmangling och hoppas på att kanske få medel redan 2023. I så fall kommer vi att starta produktion av en flotte med två pumpar för pumpning av ytvatten till botten av fjorden på samma sätt som gjordes 2011-2014 av Göteborgs universitet det s.k. BOX-projektet under ledning av prof. Anders Stigebrant som nu är med oss. Håll tummarna är ni snälla!

--

Vi har fördjupat (obs språkbruket) vårt samarbete med 8 Fjordar och deras projektledare Niclas Åberg ingår nu också i vår styrgrupp för projekt Fjordtorsk. Avsikten är att vi tillsammans skall kunna utveckla vårt projekt med uppfödning av småtorsk till lekmogen torsk. Olika utvecklingslinjer analyseras f.n. Vi kommer även att inbjuda SLU i Lysekil att deltaga i detta projekt som inbjuder till forskning. Sedan tidigare har de gjort insatser för att studera torskarna vid våra rev.

--

Vi är också glada att få räkna Stefan Edman och prof. Kerstin Johannesson som nya medlemmar i vår styrgrupp. Stefan och Kerstin jobbar vidare bl.a. med sin aktivitet kring att skapa en haverikommission för att få tillbaka torsken. De arbetar utifrån de synpunkter de publicerade i sin debattartikel i DN debatt den 6.3. F.n. pågår uppvaktning av departement och myndigheter…

--

Vi har också engagerat Simon Henriksson som tidigare föreläst för vårt projekt om DNA hos kusttorsk resp. Nordsjö torsk - om olika egenskaper hos dessa arter och deras livsmiljö. Simon arbetar på Tjärnö marinbiologisk institution och skrev en massiv magisteruppsats om genetiska studier av juvenil Atlantic cod. Vi kommer att behöva Simons kunskaper för den vetenskap som blir aktuell när vi börjar med torskuppfödning.

--

Vi kommer att medverka kvällen före den stora seglingstävlingen Pantaenius Bohusracet – det blir den 28.6 - då vi kommer att ha tält samt ordna info m.m. i Uddevalla hamn.

--

Sist men inte minst så har vårt projekt tilldelats årets naturpris från Uddevalla kommun som vi faktiskt mottog idag vid en ceremoni på samhällsbyggnadsnämnden. Vi fick förstås blommor men även snygga skyltar samt ett nytt insektshotell – hotell Bifjorden som kommer att finna sin plats i en av kommunens parker. 

 

Hälsningar

 

Thomas E.

Tel. 070-3228793