God Jul från Projekt Fjordtorsk!

Vi önskar alla er - som på olika sätt varit engagerade i vårt projekt - en riktigt God Jul! Nu ser vi fram mot ett spännande år 2023! Under året som gått har det hänt otroligt mycket.... 

Nedan följer ett axplock.


Reven. Reven ligger där dom gör och gör nytta som habitat för fram för allt småtorsk och hummer. Den lite större torsken finns där också. Vid vår senaste dykning av Tobias Dahlin i början på november noterades en hel del torskar omkring 40 cm och lite längre. Så det finns liv och hopp förstås! Med tanke på hur många miljoner ägg en torskhona producerar hoppas vi på framtiden. 

Ett nytt rev med en ny konstruktion skall läggas i Byfjorden. Revet är konstruerat av vanliga avloppsrör av polyuretan som får användas i havsmiljö. Konstruktionen medger ett större rev som är lättare att hantera. Det blir intressant att utvärdera det nya revets funktion under 2023.

Vi har också etablerat ett samarbete med Scanfjord som arbetar med odling av musslor. Vid en av Scanfjords anläggningar i Stigfjorden planerar vi att lägga nya rev - när vi fått nödvändigt tillstånd från Länsstyrelsen. 

Vi haft ett starkt stöd från prof. Kerstin Johannesson vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium under hela projektets verksamhet, vilket vi är mycket tacksamma för!

 

Skarvjakt. Tyvärr ser vi hot från skarv och säl som ett fortsatt stort problem. Det är gott om skarv – som bekant. Cirka 30.000 skarvar på vår kust som var och en äter åtminstone 0,5 kg fisk/dygn.

Vi har nu fått tillstånd av markägaren Statens fastighetsverk att jaga på en av kronholmarna i Havstensfjorden där mycket skarv håller till. Startskottet går när vädret blir bättre. Vi arbetar på att få ytterligare tillstånd från markägare av attraktiva öar där vi vet att det finns gott om skarv.

 

Syresättning av döda bottnar i Byfjorden. Under året har vi ägnat ett omfattande arbete för att förbättra syresättningen av de döda bottnarna i Byfjorden. Vi samarbetar med Uddevalla kommun och Västvatten i detta arbete. I de döda bottnarna finns den dödliga gasen svavelväte löst i vattnet från en nivå från 16 m under havsytan. Gasen försvinner om friskt ytvatten kan pumpas ned till detta djup. Ett försök med pumpning av ytvatten till Byfjordens botten gjordes av Göteborgs universitet under ledning av prof. Anders Stigebrant under 2011-2014. Resultatet är väl dokumenterat. Man fann att nytt liv började frodas på bottnarna redan efter 6 månaders pumpning! Prof. Stigebrant arbetar nu aktivt med oss för att starta detta lyckosamma projekt igen. 

Vi har presenterat vårt projekt för samtliga politiska partier i kommunen före valet och alla partier har ställt sig bakom våra planer. Ett positiv beslut fattades i kommunstyrelsen i april 2022. Vi hoppas att dessa planer snart kan realiseras. Kommunen arbetar även genom Västvatten med planering av en ny avloppsledning till Byfjorden. Även avloppsledningen kommer att bidra till förbättrad syresättning när renat avloppsvatten med god syrehalt släpps ut på botten.

 

Ålgräs. Vi har följt diskussionerna kring ålgräsets utbredning kring våra kuster. Vi kan konstatera att en förbättrad naturlig tillväxt av ålgräs kan noteras på många lokaler. Vi har tagit del av de dyrbara försök som gjorts med dykare för att återplantera ålgräs. Vi är skeptiska till de resultaten som redovisats av sådan plantering - senast vid Lilla Askerön. Debatten lär fortsätta kring denna metod.

 

Väl mött under ett spännande år 2023!

 

För projekt Fjordtorsk

 

Thomas Ericson

Ordf. i styrgruppen