Bilderna visar området i Byfjorden utanför Uddevalla, där utläggning av rev skedde under 2020.