Krönika i Bohusläningen 19 oktober 2021.


Lars Bäckström:


Så vill jag vara med och rädda torsken i ByfjordenUtan Byfjorden inget Uddevalla. Men Byfjorden är i fara. Förr var fjorden full av fisk. Så sent som 1959 fick några upp en torsk på 28 kilo. Så är det inte längre. Vi har alla blivit fattigare. Fjorden mår inte bra.


Utbytet av vatten begränsas av ett trångt sund. Industri, muddringar och utsläpp från människor och verksamheter har dödat stora delar av fjordens bottnar. Hälften av dem är nu utan syre, tre kvadratkilometer. Det är inte konstigt att fisken försvinner. En forskningsrapport säger ”Det finns inga bottendjur i sedimenten, som är svarta och luktar illa av svavelväte”. Kan fjorden räddas? Några tyckte det. ”Projekt Fjordtorsk” fick tillstånd att placera ut rev av betong, för att ge torsken skyddat boende. Offentliga pengar och privata donationer gjorde det möjligt att sätta ut 64 rev under 2020.

Det fungerade bra. Torsken kom hem. Problemet var att reven också blev ett perfekt matställe för inflyttade skarvfåglar, ”ålekråkor”. Det är dock ett problem som går att lösa.

En enig riksdag antog 1999 en rad miljömål. Ett av dom är ”Hav i Balans”. Kommunen har med Byfjorden i sin vision för Uddevalla.

EU har beslutat om en rad direktiv, lagar för våra vatten. Ett av dom är Vattendirektivet från 2000. Det kräver att inga vatten får försämras. Direktivet kräver att Byfjorden ska ha god ekologisk status till 2027. En enig riksdag antog 1999 en rad miljömål. Ett av dom är ”Hav i Balans”. Kommunen har med Byfjorden i sin vision för Uddevalla.

Just nu arbetar Västerhavets vattenmyndighet, en av Sveriges fem vattenmyndigheter, med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå målet. I december ska myndigheten besluta om åtgärdsprogrammet för perioden fram till 2027. Men man tror inte att målet ska nås för Byfjorden. I underlaget skriver man: ”Byfjorden sticker ut med måttlig ekologisk status till 2039.” Vår Byfjord kommer alltså sist på listan.

För tio år sedan var läget ett annat. I projektet Box fanns pengar från staten för att pumpa ner syre till bottnarna. Försöket höll på några år. Resultaten visade att fosforläckaget minskade och de bottenlevande djuren var på väg tillbaka.

Sedan tog pengarna slut. Det fattades 400 000 kronor om året för att fortsätta. Fullmäktige har tillstyrkt en motion från Stefan Skoglund (S) om att återuppta syresättningen. Detta under förutsättning att kommunen kan få hjälp med finansieringen. Fullmäktige har inte ännu fått besked om det är möjligt. Jag tror det kan vara möjligt. EU inleder snart en ny period för stöd. Regeringen säger att de tar miljön på allvar. Regionen har sin vision om det goda livet. Dit hör friskt vatten.


Vi är många som hoppas. Några från projekt Fjordtorsk vill hjälpa till. De har därför bildat stiftelsen, Byfjordens Framtid. Den ska bland annat samla in pengar till åtgärder för en friskare fjord. Jag har sagt ja till att vara ordförande för denna stiftelse. Det ska bli spännande. En gång var jag ordförande för Västerhavets Vattenmyndighet. Då skojade jag och sa att jag var både lands- och havshövding. Nu får jag hjälpa till på den frivilliga sidan. Det känns bra och jag vet att det finns många i Uddevalla som vill värna vår fjord.

För att diskutera läget och vad som kan göras, samlas några av landets främsta experter på Bohusgården nu på fredag. Det blir en dag på temat: Torsk och Taube. Ja visans vänner i Uddevalla som Taube startade 1948 kommer också att vara med. Arrangör är Projekt Fjordtorsk, Uddevallas Rotaryklubbar, Uddevalla Näringsliv och Uddevalla kommun. Många företag har gett stöd. Bohusläningen är ett av dom.

Du kan också vara en del av lösningen. 

Mer om revbeskyddare, bidragsgivare och samarbvetsparners hittar du här.