Tillsammans för en fjord i balans

Stiftelsen Byfjordens framtid verkar för en fjord i balans, med friskt syrerikt vatten.

Vi arbetar för en fjord full med fisk. Byfjordens framtid stödjer Projekt Fjordtorsk och arbetar tillsammans med Uddevallas Rotaryklubbar och andra krafter för att nå detta mål.

Vi tackar för visad uppskattning!

Projekt Fjordtorsk/Stiftelsen Byfjordens Framtid har fått Uddevalla kommuns Naturpris 2022!

Så här löd nomineringen:


Projekt Fjordtorsk/Stiftelsen Byfjordens framtid

(initiativtagare är Lars-Olof Axelsson) nomineras för åtgärder med att återskapa en frisk Byfjord full av fisk. Projektet startades i samarbete med Uddevallas Rotaryklubbar. Projektet har bland annat satt ut konstgjorda rev i Byfjorden för att skapa boplatser för torsk och hummer, och arbetar för att få en ökad halt syre i Byfjorden samt att minska antalet predatorer genom avskjutning av skarv och säl.

Om Byfjorden

Det var bättre förr – åtminstone när det gäller tillgång på fisk och skaldjur i Byfjorden. Fiskerinäring och sjöfart har en lång och rik historia i Sveriges kustområden och utvecklingen av kustkommunerna hänger nära samman med havet och fjordarna. Numera är Uddevalla en modern hamn- och sjöfartsstad och Byfjorden en länk ut i Bohusläns system av fjordar. Torsken har minskat betänkligt under de senaste decennierna men bland annat med hjälp av Projekt Fjordtorsk verkar läget ha ljusnat. Visste du förresten att det finns stora humrar i Byfjorden? Och med en fjord i balans så blir det fler...

Läs mer
Om Stiftelsen

Stiftelsen Byfjordens framtid bildades i september 2021 och är att betrakta som en  ombildning av Projekt Fjordtorsk. Syftet är att arbeta för en fjord i balans. Insamlade medel förvaltas av denna stiftelse. Stiftelsen har ambitionen att bli en aktör att räkna med när det gäller det av riksdagen beslutade miljömålet "En fjord i balans" samt för Byfjorden och Uddevalla kommun. Ordförande för stiftelsen är förre landshövdingen Lars Bäckström.   Läs mer

Färsk nyhet:
Syresättningen av Byfjorden startas 6 maj


Det pågår ett intensivt arbete för att kunna starta upp syresättningen av Byfjorden igen. Projekt fjordtorsk har med stöd från Uddevallsa kommun, Uddevallas energi och Uddevalla hamnterminal fått ansvar för att hjälpa fjorden börja leva igen.
Vi bygger en flotte med pumpar som kommer att ligga utanför Lindesnäs. Den 6 maj blir det högtidlig uppstart av pumparna med ett event på Bohusläns museum