Stiftelsen

Byfjordens framtid

Tillsammans för en fjord i balans

Stiftelsen Byfjordens framtid verkar för en fjord i balans, med friskt syrerikt vatten. Vi arbetar för en fjord full med fisk. Byfjordens framtid stödjer Projekt Fjordtorsk och arbetar tillsammans med Uddevallas Rotaryklubbar och andra krafter för att nå detta mål.

Om Projekt Fjordtorsk

I början av 2014 började Projekt Fjordtorsk, tillsammans med Kynningsrud, att utveckla prefabricerade artificiella torsk- och hummerrev. Den 9 juli 2015 placerades reven ut på 6-10 meters djup i Byfjorden, och naturen svarade direkt. Efter endast tre och ett halvt år konstaterades att det fanns ett stationärt lekande bestånd med torskar på drygt 60 cm, som toppen av det självförsörjande ekosystem som dessa rev bildat. Och arbetet fortsätter. Under våren 2020 gjordes en stor satsning och totalt finns nu 64 rev i den inre delen av Byfjorden. Läs mer

Om Byfjorden

Det var bättre förr – åtminstone när det gäller tillgång på fisk och skaldjur i Byfjorden. Fiskerinäring och sjöfart har en lång och rik historia i Sveriges kustområden och utvecklingen av kustkommunerna hänger nära samman med havet och fjordarna. Numera är Uddevalla en modern hamn- och sjöfartsstad och Byfjorden en länk ut i Bohusläns system av fjordar. Torsken har minskat betänkligt under de senaste decennierna men bland annat med hjälp av Projekt Fjordtorsk verkar läget ha ljusnat. Visste du förresten att det finns stora humrar i Byfjorden? Och med en fjord i balans så blir det fler...

Läs mer

Om Stiftelsen

Stiftelsen Byfjordens framtid bildades i september 2021 och är att betrakta som en  ombildning av Projekt Fjordtorsk. Syftet är att arbeta för en fjord i balans. Insamlade medel förvaltas av denna stiftelse. Stiftelsen har ambitionen att bli en aktör att räkna med när det gäller det av riksdagen beslutade miljömålet "En fjord i balans" samt för Byfjorden och Uddevalla kommun. Ordförande för stiftelsen är förre landshövdingen Lars Bäckström.Läs mer

aktuellt

Här hittar du den senaste

informationen om arbetet

inom Stiftelsen Byfjordens Framtid.

7 mars 2023:

Nu är det ett tag sedan vi hörde av oss.. men vi har inte legat på latsidan kan man säga!

Vi jobbar vidare med våra olika projekt. Just nu är vi på gång i Uddevalla kommuns budgetprocess med vårt försök att få igång syresättning igen av Byfjordens döda bottnar.

Läs hela brevet här