Vad händer med Projekt Fjordtorsk?

Rapport om aktuellt läge i samband med Julhälsning 2023


Vi kan berätta att det händer väldigt mycket positivt just nu! Vi har haft som långsiktigt mål att på nytt starta syresättning av Byfjordens döda botten. Något som pågick under perioden 2010-2012 under ledning av prof. Anders Stigebrandt vid Göteborgs universitet.

Nyligen har vi fått Länsstyrelsens tillstånd att starta vattenverksamhet med pumpning av syrerikt ytvatten till Byfjordens botten. Ekonomin i projektet har garanterats genom ett samarbete med Uddevalla kommun som möjliggör investeringar och drift av en ny flotte med pumpanläggning under tre år. Vi kommer att använda pumpar som pumpar ytvatten till Byfjordens botten på samma sätt som framgångsrikt genomfördes under föregående försöksperiod. Uppföljning och dokumentation kommer att genomföras med stöd av vetenskapliga metoder under ledning av prof. Stigebrandt.


Vad händer mer?

Vi har fördjupat vårt samarbete med 8-fjordar i Stenungsund. Vi är glada för att 8-fjordars chef Niclas Åberg har accepterat att bistå oss med sin kompetens och långa erfarenhet genom att ingå i vår styrgrupp. Vi har planer på att gemensamt med 8-fjordar i någon form komma igång med uppfödning av småtorsk som fångats vid våra konstgjorda rev. Här utvecklas i första hand ett samarbete med Havets hus i Lysekil. 

Tillsammans med 8-fjordar och deras expert på skarv jakt - Robin Wolff - har vi framgångsrikt genomfört reglerad jakt på skarv och även i viss mån säl enligt de regler som finns. En förutsättning har varit att identifiera alla markägare som berörs av jakten. En åtgärd som tagit sin tid men som nu är genomförd. Markägarna har i mycket stor utsträckning varit positiva till vårt initiativ.


Vår grundare av projekt Fjordtorsk, Lars-Olof Axelsson, har tagit ett ökat ansvar under året genom att representera oss och Uddevalla kommun i Fiskerikommunerna i Bohuslän (samarbetsorgan för nio kommuner) , i KIMO (samarbetsorgan för havsmiljöfrågor i ett antal kommuner från västkusten, Norge, Danmark, Nederländerna, Shetland och Skottland) samt i styrelsen för 8-fjordar. 


Under året har vi kunnat visa att även stor torsk trivs vid våra rev. I samarbete med SLU i Lysekil har studier genomförts av torskens rörelser med hjälp av inopererade radiosändare. Provfiske har genomförts av SLU och lokal dokumentation i Byfjorden görs med hjälp av undervattensdrönare och fotodokumentation.

Hummerfisket i Byfjorden har utvecklats kraftigt och ett särskilt varumärke ”Uddevalla hummer” har inregistrerats. Vår bedömning är att reven bidragit till den ökade förekomsten av hummer. 

Vi har även noterat att blåmusslor fortfarande finns i vilt tillstånd i Byfjorden när förekomsten minskat kraftigt f.ö. i våra kustnära vatten. Det kanske indikerar en effekt av torskförekomst - eftersom torsk är en naturlig predator för de krabbor som gillar blåmusslor. Krabbfiske med blåmusslor som agn är ju en klassiker för alla barn som besöker vår kust.


Sveriges saltaste kust

En stor händelse under hösten var premiären på filmen ”Sveriges saltaste kust”. Det är en film som Stefan Edman och Peter Muld tillsammans tagit fram. Ett omfattande engagerat arbete som nu blivit en färdig professionell film. Filmen visar allt den underbara miljö vår kust erbjuder - men filmen visar också hur känsligt havet är och alla de utmaningar som finns i vår havsmiljö. Filmen visas f.n. och under hela våren  2024 på olika biografer och samlingslokaler i våra kustkommuner (spelschema på hemsidan). Vi har planer på att utveckla ett samarbete kring filmen med målet att filmen skall visas för eleverna vid skolorna i Uddevalla. Detta har hittills skett i Sotenäs kommun.

Vi är glada och stolta över att Stefan Edman med sin breda kunskap och livslånga erfarenhet nu också förstärker vår styrgrupp!

 

Hoppas att vi ses i någon form under 2024?

 

GOD JUL!

önskar projekt Fjordtorsk

 

Thomas E.

Ordf. i styrgruppen