Byfjorden genom tiderna


Tekniken har gjort att vi idag får en relativt exakt bild av hur våra vatten ser ut. På kartan från 1760-talet ser vi hur man i grova drag uppfattade Byfjorden vid den tiden. På sjökorten från 1891, 1940 och 1958 kan vi utläsa att djupförhållandena har ändrats och att t.ex. Mollön har förvandlats till en halvö. Frågan idag är hur vi kan påverka fjordens framtida utveckling.

Rättelsekort från 1891

Byfjorden enligt aktuellt sjökort

Rättelsekort från 1940

1760-talet

Rättelsekort från 1958