Rapport från styrgruppens ordförande Thomas Ericson. Mars 2023


Nu är det ett tag sedan vi hörde av oss.. men vi har inte legat på latsidan kan man säga! 

Vi jobbar vidare med våra olika projekt. Just nu är vi på gång i Uddevalla kommuns budgetprocess med vårt försök att få igång syresättning igen av Byfjordens döda bottnar. En politisk vilja har demonstrerats under våra kontakter med partigrupperna. Men därifrån till tydliga rader i budgeten återstår en bit har det visat sig.

Vi jobbar också med våra rev. Vi har tagit fram en ny lätthanterlig konstruktion bestående av avloppsrör godkända för att använda i havsmiljö. Vi har tillstånd att lägga ned ett stort sådant rev som i sin konstruktion ger skydd för torsk som leker. I våra befintliga rev trivs de små torskarna som förut.

Om några dagar räknar vi med att komma igång med årets skarvjakt sedan vi fått nödvändiga tillstånd från markägarna på en del öar i Havstensfjorden där det finns mycket skarv och även skarv som bilda koloni.

Vi har fördjupat vårt samarbete inom 8 fjordar både när det gäller havsmiljön,  förbättring för havsöringens vandring och deras lek i våra åar och bäckar. I förra veckan deltog några från vårt projekt i ett mycket uppskattat och välbesök möte om Havsmiljön i 8 fjordars fjordsystem. 

Vi har förhoppningar om att kunna gå vidare med uppfödning av småtorsk från reven. Där befinner vi oss just nu i ett idéarbete. Vi sneglar en del på Norge där man hunnit längst i världen med odling av torsk i stor skala.


DN DEBATT 7/3.  Svenska skärgårdar har i princip förlorat de stora exemplar av sill, torsk och kolja som är basen i ett fungerande ekosystem. Småfisk som spigg har tagit över, med förödande följder, och den viktigaste orsaken är överfiske. En haverikommission måste ta fram akuta åtgärder, skriver professor Kerstin Johannesson och biologen Stefan Edman. Läs hela artikeln här: https://www.dn.se/debatt/fridlys-alla-stora-fiskar-i-de-svenska-vattnen/


Utdrag ur Lars Bäckströms krönika i Bohusläningen 7/3

"....I Bohuslän kan det se bra ut på ytan. Men västerhavet har blivit fattigt på fisk. Fiskeflottan har reducerats till räk- och kräftfiske. Projektet Åtta fjordar arbetar för att få tillbaka fisken i våra fjordar. Ålgräsängarna som är så viktiga för torsken tycks börja återhämta sig. Det är bra.

Men allt liv behöver syre. Byfjorden som en gång skapade Uddevalla är till hälften utan syre. Breddningar av sund och muddringar för varv och sjöfart har gjort att utbytet av vatten minskat. För ett tiotal år sedan satsade staten pengar på pumpar som syresatte fjorden. Det fungerade och livet kom till­baka. Sedan tog pengarna slut. Det finns beslut i kommunfullmäktige att kommunen ska utreda om vatten från Skansverket kan bidra till att syresätta fjorden. Men det tar tid att utreda och det kan kosta pengar. Jag tror att Uddevallaborna är villiga att satsa några miljoner i kommunens budget på en frisk fjord.

I väntan på vattnet från Skansverket kunde kommunen vara med och sätta igång pumpar igen. Det kan finnas stöd att få från EU. Ideella krafter kan vara med som för Strandpromenaden. Det är bra att utreda, men ännu bättre att rädda Byfjorden medan det finns något att rädda. Byfjorden behövs för Uddevallas framtid."