Utdrag ur program på Sveriges Radio 2019:


Nu kan det bli ännu mer torsk i Byfjorden utanför Uddevalla. Projekt Fjordtorsk har fått klartecken från Länsstyrelsen för en rejäl utbyggnad.

Stora ihåliga betongklossar ger skydd åt torsken, som kan komma undan sina fiender och få chans att föröka sig igen. Det som började med fem konstgjorda rev för fyra år sen, kan nu växa rejält.

– Först var det ingen torsk alls här. Efter ett år var torskarna 12-15 centimeter, nästa sommar var de 30-35 cenitmeter, och i höstas hade de vuxit till 60 centimeter. Då hade de också lekt en gång, säger projektledaren Lars-Olof Axelsson.

Där reven ligger finns inte bara gömställen för torsken, det har också skapats ett helt nytt ekosystem på en botten som innan dess var i stort sett död.

Fjordtorsk samarbetar med Uddevalla kommun, liksom med Projekt 8 Fjordar, som försöker få liv i fjordarna mellan Uddevalla och Stenungsund. Lars Olof Axelsson har ansökt om tillstånd för 120 nya rev, och har fått klartecken från Länsstyrelsen till ungefär hälften. Han bedömer att utbyggnaden kommer att kosta mellan tre och fyra miljoner kronor.


Text och Bild: Cecilia Bergil, Sveriges Radio