"Projekt Fjordtorsk arbetar för en hållbar marin miljö i Byfjorden"


Läs Uddevalla Hamnterminals artikel här.


https://www.uddevalla-hamn.se/om-oss/nyhetsarkiv/projekt-fjordtorsk-arbetar-for-en-hallbar-marin-miljo-i-byfjorden